Red Top Mountain
Red Top Mountain
1.6.2010
Iron Mountain
Iron Mountain
1.14.2010
Bearjack Ridge West Peak
Bearjack West
1.21.2010
Rainy Lake
Rainy Lake
2.8.2010
Humpback Mountain
Humpback Mtn
2.18.2010
Horse Lake Mountain
Horse Lake Mtn
2.20.2010
Natapoc Mountain
Natapoc Mtn
3.4.2010
First Kendall Knob and Kendall Peak Lakes
First Kendall Knob
Kendall Peak Lakes
3.9.2010
Mutton Mountain
Mutton Mtn
3.18.2010
Tumwater Mountain
Tumwater Mtn
3.23.2010
Amabilis Mountain
Amabilis Mountain
3.31.2010
Fort Ebey State Park
Fort Ebey State Park
4.10.2010
MTTA High Hut and Snow Bowl Hut
MTTA High Hut
MTTA Snow Bowl Hut
4.14.2010
Guye Peak
Guye Peak
4.22.2010
Icicle Ridge
Icicle Ridge
5.6.2010
Earl Peak
Earl Peak
5.12.2010
Wedge Mountain
Wedge Mountain
5.25.2010
Mellenthin Mountain
Mount Mellenthin
La Sal Mountains
6.6.2010
Park Avenue - Arches National Park
Park Avenue
Arches National Park
6.7.2010
Fiery Furnace - Arches National Park
Fiery Furnace
Arches National Park
6.8.2010
Upheaval Dome - Canyonlands National Park
Upheaval Dome
Canyonlands NP
6.9.2010
Devils Garden - Arches National Park
Devils Garden
Arches National Park
6.10.2010
Tower Arch - Arches National Park
Tower Arch
Arches National Park
6.11.2010
Slickrock Trail - Canyonlands National Park
Slickrock Trail
Canyonlands NP
6.12.2010
Delicate Arch - Arches National Park
Delicate Arch
Arches National Park
6.13.2010
Double Arch and Windows - Arches National Park
Double Arch
Windows Section
Arches National Park
6.13.2010
Druid Arch - Canyonlands National Park
Druid Arch
Canyonlands NP
6.14.2010
Haystack Mountain - La Sal Mountains
Haystack Mountain
La Sal Mountains
6.15.2010
Mesa Arch - Canyonlands National Park
Mesa Arch
Canyonlands NP
6.16.2010
Mountaineer Ridge
Mountaineer Ridge
6.28.2010
Colchuck Peak
Colchuck Peak
7.5.2010
Mount Ellinor
Mount Ellinor
7.8.2010
Dege Peak
Dege Peak
7.14.2010
Fay Peak
Fay Peak
7.17.2010
Seven Fingered Jack
Seven Fingered Jack
7.19.2010
Bromaghin Peak and Titus Peak
Bromaghin Peak
Titus Peak
Idaho
7.23.2010
Fourth of July Peak
Fourth of July Peak
Idaho
7.24.2010
Phi Kappa Mountain
Phi Kappa Mountain
Idaho
7.25.2010
Blackman Peak
Blackman Peak
Idaho
7.26.2010
Kelly Mountain
Kelly Mountain
Idaho
7.27.2010
Argonaut Peak
Argonaut Peak
8.4.2010
Summerland
Summerland
8.13.2010
Meany Crest and Point 7573
Meany Crest
Point 7573
8.20.2010
Tokaloo Rock
Tokaloo Rock
8.25.2010
Josephine Lake
Josephine Lake
9.3.2010
The Tanks
The Tanks
Capitol Reef NP
9.12.2010
The Tanks
Sunset Point
Capitol Reef NP
9.12.2010
Sulphur Creek
Sulphur Creek
Capitol Reef NP
9.13.2010
Cottonwood Wash
Cottonwood Wash
Capitol Reef NP
9.14.2010
Hickman Natural Bridge
Hickman Bridge
Capitol Reef NP
9.14.2010
Headquarters Canyon
Headquarters Canyon
Capitol Reef NP
9.15.2010
Surprise Canyon
Surprise Canyon
Capitol Reef NP
9.15.2010
Grand Wash, Cassidy Arch, Cohab Canyon
Grand Wash
Cassidy Arch
Cohab Canyon
Capitol Reef NP
9.16.2010
Mount Ellen and Ellen Peak
Mount Ellen
Ellen Peak
Henry Mountains
9.17.2010
Cathedral Valley
Cathedral Valley
Capitol Reef NP
9.19.2010
Lower Spring Canyon
Spring Canyon
Capitol Reef NP
9.20.2010
Navaho Loop and Bristlecone Loop
Navajo Loop
Bristlecone Loop
Bryce Canyon NP
9.21.2010
Wright Mountain
Wright Mtn
9.30.2010
Bryant Peak
Bryant Peak
10.6.2010
Snoqualmie Mountain
Snoqualmie Mtn.
10.12.2010
Mission Peak and Mission Ridge
Mission Peak
Mission Ridge
10.16.2010
Mount Mastiff
Mount Mastiff
10.21.2010
Bean Peak, Judy's Peak, Mary's Peak
Judy's Peak
Mary's Peak
Bean Peak
11.3.2010
Mount Defiance
Mount Defiance
11.10.2010